• info@ifund.ir
  • 09134248956
فرم درخواست پیش ثبت نام

درخواست پذیرش

بعد از ثبت  نام اولیه 

ایمیلی برای شما ارسال می شود .

داخل این ایمیل فرمی قرار داره که شما باید اون را پرکنید و سپس فرم پرشده را برای ما به آدرسinfo@ifund.ir بفرستید .

بعد از اون کارشناسان ما با شما تماس گرفته و ادامه فعالیت را به صورت مستقیم با شما پیگیری خواهند کرد .

هوشمندانه حرکت کنید