فرم درخواست پیش ثبت نام

درخواست پذیرش

    بعد از ثبت  نام اولیه 

    ایمیلی برای شما ارسال می شود .

    داخل این ایمیل فرمی قرار داره که شما باید اون را پرکنید و سپس فرم پرشده را برای ما به آدرسinfo@ifund.ir بفرستید .

    بعد از اون کارشناسان ما با شما تماس گرفته و ادامه فعالیت را به صورت مستقیم با شما پیگیری خواهند کرد .

    هوشمندانه حرکت کنید