درباره ما

 

iFUND زبان مشترکی بین کارآفرینان سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خطر پذیر است. ما با آماده سازی بسته ارائه به سرمایه گذار فرایند جذب سرمایه را چابک و شفاف خواهیم کرد. کارآفرین متمرکز بر کسب و کار، هیجان زده از رشد و پیشرفت به سختی می­تواند با سرمایه گذار دقیق و محتاط که جز به جز اطلاعات و برنامه­ ها را بررسی می­کند ارتباط برقرار کند. در این بین ما با آماده سازی مستندات، هدایت و راهبری تیم در مسیر اصلاحات مورد نیاز در جهت جذب سرمایه و پیشبری مذاکرات جذب سرمایه کارآفرین را یاری خواهیم رساند. در مقابل با دسته بندی و بهینه سازی اطلاعات و مستندات سرمایه گذاران را در تصمیم گیری سریع و دقیق همراهی خواهیم کرد. طی این مسیر امکان جذب سرمایه هوشمند برای کارآفرین و ایجاد پرتفولیو سودآور را برای سرمایه گذار بیش از گذشته فراهم می­کند.

 

اهداف:

·         ایجاد فرصت برای شبکه ­ای از سرمایه گذاران محلی و غیر محلی در جهت تشکیل پرتفولیو سودآور از کسب و کارهای نوین

·         ایجاد فرصت جذب سرمایه هوشمند برای کارآفرینان

·         کاهش زمان فرایند جذب سرمایه

·         کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران

 

چشم انداز:

تبدیل شدن به اولین سامانه تامین مالی جمعی در منطقه مرکزی کشور

 

فرایند خدمات :

درخواست کارآفرین از طریق ifund.ir

بررسی مستندات دریافتی کسب و کار

راهبری و تدوین مستندات لازم جهت ارائه به سرمایه گذار

تدوین بسته ارائه به سرمایه گذار

ارائه بسته به شبکه سرمایه گذاری

هوشمندانه حرکت کنید