admin

گزارش پنجمین نشست سرمایه گذاران اصفهان

پنجمین نشست سرمایه گذاران اصفهان (ifund Demo Day 5) روز چهار شنبه 20 اسفندماه 1399 با حمایت ویژه صندوق غیر دولتی  پژوهش و فناوری استان اصفهان و شرکت گز سکه، حمایت معنوی و مادی آژانس خلاق پیتزا و به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید. در این رویداد که از ساعت 15:30 آغاز …

گزارش پنجمین نشست سرمایه گذاران اصفهان ادامه »

گزارش چهارمین نشست سرمایه گذاران اصفهان

چهارمین نشست سرمایه گذاران اصفهان (ifund Demo Day 4) روز چهار شنبه 8 بهمن ماه 1399 با حمایت ویژه صندوق غیر دولتی  پژوهش و فناوری استان اصفهان و شرکت گز سکه، حمایت معنوی و مادی آژانس خلاق پیتزا و به میزبانی فضای کار اشتراکی مکعب و  با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در …

گزارش چهارمین نشست سرمایه گذاران اصفهان ادامه »