رویدادی منظم ماهانه ای است که به صورت دوره ای در مراکز مختلف فعال در حوزه کارآفرینی شهر همچون شتابدهنده ها ، فضا کار اشتراکی، مراکز نوآوری، مراکز رشد، پارک های فناوری و سایر مراکز علاقمند برگزار خواهد شد. در این روز کارآفرینان کسب و کار خود را در زمانی مشخص در برابر سرمایه گذاران ارائه خواهند داد و در صورت تمایل به جهت سرمایه گذاری ادامه فرایند فنی و حقوقی توسط تیم ifund مدیریت می شود.

شرایط حضور کسب و کار در رویداد

 

  1. تیمی متشکل از شرکا و همکاران که بر روی کسب و کار متمرکز هستند
  2. داشتن کمینه محصول پذیرفتی (mpv)
  3. تست بازار محصول
  4. مقیاس پذیر بودن

در صورت داشتن شرایط بالا شما صلاحیت اولیه حضور در رویداد را دارا می­ باشید. از این رو لازم است که فرم ارزیابی اولیه را تکمیل، Pitch deck و سند پیش بینی مالی خود را برای ما  ارسال کنید. پس از بررسی، در صورت لزوم فرایند آموزشی شما آغاز  خواهد شد تا برای ارائه به سرمایه گذاران آماده شوید.

در صورتی که کسب و کار شما از طریق ifund جذب سرمایه کند مطابق با نرخ نامه و توافق دوجانبه  موظف به پرداخت کارمزد 5% کارمزد به IFUND خواهید بود.

هوشمندانه حرکت کنید