آدرس:

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان ابوریحان بیرونی، واحد 251

ایمیل:

info@ifund.ir

تلفن:

ارتباط با شرکت - 03133931047

ارتباط با شرکت - 09139060699

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه _ 9 تا 17