دستورالعمل

تقاضای تامین سرمایه

شروع فرآیند تقاضای تامین سرمایه با ثبت نام متقاضی در سکوی آیفاند و ثبت اطلاعات شرکت آغاز می شود. قبل از اقدام جهت ثبت پویش ابتدا نکات ذکر شده در دستور العمل را به دقت مطالعه نمایید. همچنین متن نمونه قرارداد آیفاند با متقاضی در این لینک را دریافت نموده و مواد آن را ملاحظه نمایید تا اطلاع دقیقی از مراحل و چگونگی کار به دست آورید.

پویش های آیفاند

 • آیفاند فقط می‌تواند برای اشخاص حقوقی و در جهت توسعه کسب‌ و کار آن¬ها، امکان تامین سرمایه را بر بستر سکو فراهم نماید.
 • هدف، هزینه و زمان‌بندی اجرای تمامی طرح‌های آیفاند به صورت دقیق مشخص هستند.
 • سقف سرمایه قابل تامین برای هر طرح آیفاند مبلغ 2 میلیارد تومان و در شرایط خاص با ارائه اسناد و تضامین خاص تا 5 میلیارد تومان است.
 • مدل قراردادی آیفاند با توجه به طرح متقاضی به شکل عقد مضاربه ، مرابحه یا استصناع است. برای اطلاع از جزئیات عقد مضاربه به این لینک ، عقد مرابحه به این لینک و عقد استصناع به این لینک مراجعه کنید.
 • آیفاند محدودیتی در تعریف و معرفی طرح‌هایی که طبق دستور العمل‌های آن تعریف شده باشند، اعمال نمی‌کند.
 • طرح‌های تعریف شده در آیفاند مجاز به تامین مالی از طریق سایر پلتفرم‌های تامین مالی جمعی نیستند. بدیهی است که تامین مالی دو یا چند باره برای موضوعی که هزینه اجرای آن به صورت کامل تامین شده است، از هر طریق دیگری نیز غیر مجاز است.
 • پس از انتشار یک طرح در پلتفرم، امکان هیچ‌گونه تغییری در زمان‌بندی و افزایش مبلغ آن وجود ندارد. تنها در صورت بروز شرایط استثنایی، آیفاند مجاز است در صورت وجود دلیل موجه، طرح‌های منتشر شده را به روز نماید.
 • حداقل 10% از مبلغ درخواستی می‌بایست توسط خود متقاضی قبل از انتشار فراخوان تامین مالی، تامین ‌شود.
 • در صورت آماده بودن طرح و مستندات شما، از زمان اقدام به شروع تا انتشار فراخوان تامین مالی طرح شما حدود دو ماه زمان خواهد برد.
 • مدت زمان انتشار فراخوان جمع‌آوری سرمایه برای هر طرح نمی‌تواند بیش از 1 ماه باشد.
 • مجری موظف است پس از دریافت وجوه تامین شده برای طرحش، بلافاصله اجرای آن را طبق برنامه اعلامی در تعریف طرح خود شروع کند.
 • مجری در طی اجرای طرح موظف به ارائه‌ گزارش پیشرفت طرح در بازه‌های زمانی منظم بوده و پس از پایان اجرای طرح، موظف است در طی زمان مقرر شده، گزارش نهایی اجرای طرح را به آیفاند ارائه کند.
 • در صورت کشف مغایرت یا تخلف از شرایط لازم برای مجری و طرح، آیفاند مجاز به تعلیق به مدت محدود یا ناتمام گذاشتن طرح است.
 • دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی (موضوع مواد 3 و 5 قانون خدمات کشوری) و همچنین نهادهای مالی و پولی کشور، مجاز به تأمین منابع از طریق آیفاند نیستند.
 • آیفاند مشارکت در هیچ طرحی را به هیچ فردی توصیه نمی‌کند.
 • نمونه قرارداد آیفاند را از این لینک دانلود و به دقت مطالعه نمایید. در انتها، این قرارداد است که تعهدات شما را مشخص خواهد کرد.

  راهنمای تدوین طرح در آیفاند

  لطفاً هنگام تهیه طرح نکات زیر را در نظر بگیرید:

 • متقاضی تامین مالی با ارائه طرح باید بتواند کارشناسان آیفاند را مبنی بر اقتصادی و عملی بودن طرح خود توجیه نماید. بنابراین لازم است با ارائه محاسبات دقیق و توضیحات کامل دفاع قابل قبولی از طرح داشته باشد؛
 • سرمایه گذاران دو عامل ریسک و بازدهی را در انتخاب طرح های مطلوب خود در نظر می گیرند. پس هر گونه ریسک که احتمال دارد طرح با آن مواجه گردد باید ذکر شده و مهمتر از آن راهکارهای مدیریت ریسک ها و نحوه مواجهه شرکت با آنها به تفصیل بیان گردد. مسئولیت هر گونه ریسک بیان شده در طرح به شرط مدیریت آن مطابق راهکارهای ذکر شده بر عهده سرمایه گذار است. اما اگر ریسکی در طرح نیامده باشد یا مطابق راهکارهای ذکر شده مدیریت نشود، مسئولیتش متوجه متقاضی تامین مالی خواهد بود؛
 • استراتژی آیفاند فراهم آوردن بستر تامین مالی جهت پروژه های کوتاه مدت و زود بازده در چارچوب مشارکت سرمایه گذاران در درآمد حاصل است؛
 • متقاضی تامین سرمایه باید پیچیدگی ها و ابهامات طرح خود را به تفصیل توضیح داده و آنچه که می خواهد انجام دهد را بطور کامل بیان نماید. این امر موجب شناخت بهتر سرمایه گذاران از طرح و همراهی آنان جهت سرمایه گذاری می شود.
 • هر چه طرح کوتاه مدت تر بوده و بازدهی بالاتری داشته باشد از جذابیت بیشتری برای مشارکت سرمایه گذاران برخوردار خواهد بود.
 • پرداخت به موقع اقساط سود مشارکت و بازپرداخت سرمایه، اعتبار و اعتماد مناسبی را برای مشارکت سرمایه گذاران در طرح های بعدی شرکت متقاضی به همراه دارد.
 • متقاضی میزان تضمین اصل، سود یا اصل و سود سرمایه مورد نیاز طرح خود را با توجه به شرایط و پیش بینی های خود به آیفاند پیشنهاد می دهد.