قوانین سکو

آخرین آپدیت:

برای ایجاد پویش الزاماتی وجود دارد که در صورت نداشتن آنها سکوی آی فاند هیچگونه مسئولیتی در قبال طرح شما نخواهد داشت:
 • درخواست کننده باید دارای ماهیت حقوقی باشد.
 • درخواست کننده باید دارای طرح اقتصادی سود ده و زود بازده‌ی که دارای سابقه شفاف مالی است باشد.
 • صورت‌های مالی تنها مسیر شفافیت سوابق مالی و اجرایی شما است.
 • تنها مسیر ارتباط مالی آی فاند و شرکت درخواست کننده حساب‌های بانکی شرکت خواهد بود.
 • آی فاند تنها 5 روز کاری طرح شما را در اولویت خواهد داشت و پس از آن مسئولیت عدم پیگیری بر عهده شرکت است.
 • مدت انتشار پویش در آی فاند 1 ماه است. در صورتی که طرح موفق به جمع آوری منابع مالی نشود به مدت 1 ماه حق انتشار نداشته و پس از بررسی دلایل عدم موفقیت و رفع آن یک فرصت 1 ماه دیگر برای انتشار و جمع آوری منابع خواهد داشت. در صورت عدم موفقیت برای همیشه از دستور کار سکو خارج خواهد شد.
 • آی فاند مسیری برای تامین مالی امن شرکت‌ها می باشد و هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال تامین مالی طرح ها نخواهد داشت.
 • لازم است کلیه مطالب مربوط به دستورالعمل‌ها، راهنماها، قوانین و مقرارت، بیانیه ریسک، سیاست محرمانگی و هرگونه اطلاعات از این دست را به صورت دقیق در سکو مطالعه کنید. در صورت عدم مطالعه مسئولیت متوجه آی فاند نخواهد بود.
 • پرداخت کلیه هزینه‌های جانبی احتمالی بر عهده شرکت درخواست کننده است.
همچنین در صورتی که در قالب سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی در سکو اقدام به سرمایه گذاری می کنید لازم است آگاه باشید:
 • در صورتی که اطلاعات هویتی شما ناقص باشد و مورد تایید قرار نگرفته باشد شما قادر به هیچگونه اقدامی نخواهید بود.
 • لازم است اطلاعات حساب بانکی خود را به صورت دقیق وارد نمایید. در صورت نقص و یا خطا در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه آی فاند نخواهد بود.
 • اسامی و مبلغ سرمایه گذاری هر شخص به صورت دقیق در بخش سرمایه گذاران به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
 • پس از سرمایه گذاری و واریز مبلغ به حساب شرکت امکان فسخ و بازپرداخت مبلغ وجود ندارد.