سیاست محرمانگی

سیاست آیفاند در قبال اطلاعات وارد در سکو:

1- حفظ امنیت اطلاعات کاربران مندرج در سکو اولویت اصلی آیفاند است. برای این منظور کلیه اقدامات امنیتی در دسترس را انجام داده و متعهد هستیم که از بروز ترین فناوری¬ها در قبال تامین امنیت اطلاعات مندرج در سکو استفاده نماییم.

2- لازم است اطلاعات شخص حقیقی و حقوقی به صورت کامل ثبت و هر آنچه از شما خواسته شده را در اختیار ما قرار دهید. تلاش ما بر آن است که با دریافت حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری و اقدام از حریم خصوصی شما حفاظت کنیم.

3- دریافت اطلاعات بانکی به جهت سهولت در پرداخت و بازپرداخت مبالغ است.

4- دریافت اطلاعات هویتی به منظور اعتبارسنجی و عدم دسترسی کاربران نا مناسب به سکو می باشد.

5- ممکن است به جهت بهبود خدمات سکو از برخی کوکی‌ها استفاده گردد. شما می توانید مرورگر خود را تنظیم کرده و دسترسی کوکی‌ها رو محدود نمایید. در صورت اقدام ممکن است برخی از دسترسی های شما به صورت خودکار و از سمت مرورگرتان محدود شود.

6- ما به شما متعهد خواهیم شد که اطلاعات مندرج در سکو را به غیر واگذار ننماییم.

7- در صورت درخواست مراجع قانونی و قضایی و با هدف دفاع از منافع آیفاند در این مراجع اطلاعات به اشتراک گذاشته خواهد شد.

8- ما مجاز به تغییر سیاست های محرمانگی خود بر اساس شرایط می باشیم از این روی آخرین به روز رسانی این متن در تاریخ 1 اسفندماه 1400 انجام شده است. در صورت بروزرسانی اطلاع داده خواهد شد.