هجدهمین جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی به میزبانی شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه برگزار شد. به علت اهمیت روزافزون تامین منابع مالی در حوزه شرکتهای دانش بنیان و فناور سکوی تامین مالی جمعی آیفاند اقدام به برگزاری اولین پاویون تامین مالی جمعی کشور با حضور شرکت های فعال در این حوزه از جمله سکو هم آفرین، دونگی، فاندوکراد، زیما، حلال فاند، اینوستوران، مبین کراد و آیفاند برگزار شد.

جشنواره

جشنواره

در این پویش ملی روز چهارشنبه  26 اردیبهشت ماه سکوهای تامین مالی جمعی اقدام به تامین مالی 1 هزار و 116 میلیارد ریال  برای طرح های نوآور و فناور کردند. در بخش دوم شرکت های دارای ایده و طرح های مولد اقتصادی اقدام به ارائه طرح های خود به نماینده سکوها کردند که برحسب شرایط هرکدام مورد پذیرش یکی از سکوها واقف شد.

در این جشنواره ما شاهد حضور وزیر محترم علوم و فناوری جناب آقای زلفی گل، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری سرکار خانم حق جوی و جناب آقای دکتر مصلحی ریاست محترم شهرک علمی و تحقیقات در پاویون تامین مالی جمعی کشور بودیم. 

بازدید زلفی گل

مهرداد یزدانی مدیرعامل سکوی آیفاند در راستای ترویج شیوه تامین مالی جمعی در کشور و استان اصفهان اظهار کرد که همکاری چندجانبه سکوهای تامین مالی جمعی با شرکتهای سرشناس استان اصفهان می تواند منجر به توسعه اقتصادی منطقه و استان شود. ایشان خاطر نشان کرد که ترویج فرهنگ تامین مالی جمعی با همکاری و همراهی سکوها انجام خواهد شد و همچنین از حضور تمامی سکوهای تامین مالی جمعی در این جشنواره تقدیر و تشکر به عمل آورد.

اقای یزدانی