دکتر محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در تاریخ 21 فروردین، در اقدامی سر زده از محل دفتر شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان(سکوی تامین مالی جمعی آیفاند) بازدید کرد. در این بازدید دکتر قاسم مصلحی، رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و  محسن ایروانی مدیرکل سابق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری ایشان را همراهی کردند.

در این بازدید، مهرداد یزدانی، مدیرعامل آیفاند با ارائه گزارشی از عملکرد سکوی تامین مالی جمعی آیفاند در سال 1402، اظهار کرد:  بیش از 70 درصد منابع مورد نیاز برای طرح های سکوی تامین مالی جمعی آیفاند از طریق منابع حقیقی تامین شده است.

وی با اشاره به حضور رقبا در بازار سرمایه گذاری، افزود: اکنون بخشی از اشخاص حقیقی که متقاضی سرمایه گذاری به دفعات و سودهای نرخ بالا هستند، در سکوهای تامین مالی جمعی سرمایه گذاری می کنند.

مدیرعامل آیفاند همچنین با اشاره به شرکای استراتژیک آیفاند، گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان بخش قابل توجهی از ضمانتنامه‌های سکوی آیفاند را صادر کرده است، همچنین همکاری‌هایی با صندوق نوآوری و شکوفایی داشته‌ایم.

همچنین قاسم مصلحی رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در این بازدید از مصوبه کارگروه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان مبنی بر ایجاد یک مرکز تامین مالی و سرمایه گذاری در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر داد و گفت از سال گذشته در این زمینه فعالیت های بسیاری انجام شده است.