شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان، با نگاهی استراتژیک به آینده، در تلاش بود تا با تأمین مواد اولیه مورد نیاز از چین، فرآیند تولید بسته افزودنی روغن موتور را بهبود بخشد و  با جذب سرمایه‌ای به ارزش 42 میلیارد ریال، این شرکت قصد داشت در هر فصل 27 تن از این محصول را تولید کند، تا به این ترتیب، نیاز بازار را به طور مؤثری پاسخ دهد.
در دنیایی که هر فرد می‌تواند بخشی از تغییر باشد، شرکت همگام صنعت صدر سپاهان، با انتخاب روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، فرصتی برای مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های بزرگ فراهم آورده است. این رویکرد، نه تنها به افراد اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌های خرد خود در پیشرفت صنعتی سهیم باشند، بلکه سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را نیز با آن‌ها به اشتراک می‌گذارد، و در نتیجه، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد.
آیفاند، با دقت و مهارت، طرح را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که نه تنها سرمایه بازمی‌گردد، بلکه درآمدی 44.7 درصدی نیز در 9 ماه نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود و اینگونه بود که طرح تامین مالی جمعی تولید و فروش تولید و فروش بسته افزودنی روغن موتور در سکوی آیفاند منتشر شد.
87 نفر از سرمایه‌گذاران با اهدای مبالغ مورد نظر، پروژه را به موفقیت رساندند. اکنون که به ایستگاه پایانی این سفر رسیده‌ایم، آیفاند با افتخار به اعتماد و همراهی آن‌ها ادای احترام می‌کند.