در دل آزمایشگاه‌های پیشرفته، جایی که دانش و تجربه دست در دست هم داده‌اند، محصولی نوین برای دام‌های نجیب زمین به بار نشست. کنسانتره رومن باف، نه تنها جایگزینی برای جوش شیرین کهنه، بلکه نتیجه‌ای است از شش سال تلاش مستمر و پژوهش عمیق. این محصول، که با همکاری دانشگاه‌های برتر ایران چون فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان پرورش یافته، اکنون در دامداری‌های بزرگ به کار گرفته می‌شود تا هضم را در گاوهای شیری بهبود بخشد.

 در سال ۱۴۰۰، ۷۱۵ تن از این زاییده تحقیق، و در سال پس از آن، ۱۸۵۷ تن، به دست دامپروران دلسوز رسید تا نویدبخش فردایی بهتر برای دام‌هایشان باشد.

در اردیبهشت ماه سال 1402، شرکت پیشگام دامپرور سپاهان، با نگاهی به آینده، تصمیم به برداشتن گامی بزرگ گرفت. آن‌ها به دنبال راه‌های نوینی برای تأمین سرمایه بودند تا بتوانند بیش از ۶ هزار تن از محصول انقلابی خود را تولید کنند. پس از کاوش‌های بسیار، با سکوی آیفاند و جادوی تامین مالی جمعی آشنا شدند، جایی که سرمایه‌های خرد مردم به بزرگ‌ترین حامیان تبدیل می‌شوند.

آیفاند، با دقت و مهارت، طرح را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که نه تنها سرمایه بازمی‌گردد، بلکه درآمدی ۳۶ درصدی نیز به دامن سرمایه‌گذاران خواهد ریخت. و اینگونه بود که طرح تامین مالی جمعی تولید و فروش محصول کنسانتره رومن باف در سکوی آیفاند منتشر شد.

61  سرمایه گذار مبلغ مورد نیاز طرح را تامین کردند، حالا، در پایان این مسیر، آیفاند با افتخار به پاسخگویی به اعتماد آن‌ها می‌نازد، سرمایه‌گذارانی که همواره در کنارش بوده‌اند.