سرمایه گذاران

پروژه ثبت شده

پروژه های موفق

طرح ها

تأمین سرمایه درگردش جهت تولید و فروش نخ

100% 125,000,000,000 ریال
125,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 125,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز

100% 110,000,000,000 ریال
110,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 110,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش برای طراحی و ساخت والو نیروگاه گازی

100% 125,000,000,000 ریال
125,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 125,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد هوشمند

100% 125,000,000,000 ریال
125,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 125,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 3 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش تهیه واحدهای پیش ساخته

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی

100% 55,000,000,000 ریال
55,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 55,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش ساخت مرکز خدمات چند منظوره

100% 60,000,000,000 ریال
60,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 60,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت.
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر(نخ)

100% 120,000,000,000 ریال
120,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 40.0%
 • مبلغ هدف : 120,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

خرید و فروش مواد اولیه صنعت پلیمری

100% 131,538,045,000 ریال
131,538,045,000 ریال
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 131,538,045,000 ریال
 • اخذ چک تضمین از شرکت و شخص ثالث معتبر
 • دوره سرمایه‌گذاری : 6 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کپسول مانگو اسلیم

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 9 ماهه

تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 11 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین هگزامتوکسی متیل ملامین

100% 110,000,000,000 ریال
110,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 110,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی

100% 10,000,000,000 ریال
10,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 10,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 9 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه جوش لیزری

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهدپرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو

100% 50,000,000,000 ریال
50,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 50,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

ساخت پارکینگ مکانیزه

100% 10,000,000,000 ریال
10,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 36.0%
 • مبلغ هدف : 10,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک بر پایه مخمر

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 35.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات

100% 20,000,000,000 ریال
20,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 20,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش درایو موتور الکتریکی

100% 25,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 25,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی

100% 25,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 25,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی

100% 10,300,000,000 ریال
10,300,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,150,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 10,300,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 6 ماهه

تامین بخشی از سرمایه در گردش تهیه یونیت پیش ساخته

100% 12,000,000,000 ریال
12,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 6,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 40.0%
 • مبلغ هدف : 12,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید

100% 25,000,000,000 ریال
25,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 50.0%
 • مبلغ هدف : 25,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 6 ماهه

تامین سرمایه در گردش جهت تهیه مواد غذایی هتل، کارخانجات و رستوران ها

100% 5,000,000,000 ریال
5,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 2,500,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 5,000,000,000 ریال
 • دارای چک تضمین
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری

100% 49,500,000,000 ریال
49,500,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 49,500,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

ساخت پارکینگ مکانیزه 2

100% 100,000,000,000 ریال
100,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 20,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.0%
 • مبلغ هدف : 100,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرماذوب

100% 20,000,000,000 ریال
20,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 5,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 20,000,000,000 ریال
 • دارای چک تضمین
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تولید و فروش بسته افزودنی روغن موتور

100% 42,000,000,000 ریال
42,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 44.7%
 • مبلغ هدف : 42,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت 85 درصد اصل سرمایه و چک تضمین
 • دوره سرمایه‌گذاری : 9 ماهه

تولید و فروش سازگارکننده آریا

100% 30,000,000,000 ریال
30,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 7,500,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 42.0%
 • مبلغ هدف : 30,000,000,000 ریال
 • دارای چک تضمین از شرکت و شخص ثالث معتبر
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تولید و فروش محصول کنسانتره رومن باف

100% 40,000,000,000 ریال
40,000,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 36.0%
 • مبلغ هدف : 40,000,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ

100% 49,900,000,000 ریال
49,920,000,000 ریال
 • حداقل سرمایه درخواستی : 10,000,000,000 ﷼
 • برآورد سود علی الحساب یکساله : 45.0%
 • مبلغ هدف : 49,900,000,000 ریال
 • دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • دوره سرمایه‌گذاری : 12 ماهه

فرآیند سرمایه گذاری

فرآیند سرمایه پذیری

درباره ما

آی فاند یک سکوی تامین مالی جمعی دارای مجوز فعالیت از فرابورس است. این سکو با ایجاد مکانیزم های نظارتی چند لایه (شامل متخصصان آی فاند، سبدگردان الگوریتم و شرکت فرابورس ایران) ، ریسک را کاهش داده و مسیری امن برای مبادلات مالی در قالب مشارکت بین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد.

 • بازدهی مناسب در کمترین زمان
 • دريافت گزارش هاي دوره اي پيشرفت پروژه
 • سهولت در فرایند سرمایه گذاری و تامین مالی
 • قابلیت نقد شوندگی ضمانت نامه در هر زمان
 • شفافیت کامل با ارسال گزارش عملکرد مستمر
 • بررسي مستندات مالي مرتبط با پروژه توسط متخصصان آی فاند و نهاد مالی ناظر

از ابتدا بر آن بودیم تا بستری را فراهم کنیم تا هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر توان مالی امکان مشارکت در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شرکت ها را داشته باشد. امروزه با نیل به این هدف، تلاش میکنیم تا با ارائه طرح های بیشتر، مشارکت حداکثری را بدست آوریم. ما در صدد هستیم تا با همراهی شما و سایر سرمایه گذاران کشور تبدیل به بزرگترین سکوی تامین مالی جمعی مرکز کشور شویم.

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی اصفهان
شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر هدهد
شرکت محک سان نوآوری فرزین
شرکت محک سان نوآوری فرزین
شرکت محک سان نوآوری فرزین
شرکت محک سان نوآوری فرزین
شرکت محک سان نوآوری فرزین